-
-

Køb obligationer

Før køb af obligationer skal du overveje din risikoprofil, skattemæssige overvejelser og investeringshorisont

Køb obligationer med lav kuponrente

Private investorer med frie midler bør som hovedregel købe obligationer med en lav kuponrente og en lav kurs. Skattereglerne betyder nemlig, at kursgevinsten er skattefri, så længe obligationen opfylder bestemmelser i lov om mindsterenten på obligationens udstedelsestidspunkt.

Afpas løbetiden på obligationen med ønsket investeringshorisont

Som hovedregel er det praktisk, at købe i obligationer med den samme løbetid som din investeringshorisont. Ønsker du at bruge pengene om 10 år, vælger du obligationer med en restløbetid på 10 år. Såfremt man har en kortere tidshorisont eller ønsker du blot en lavere risiko, bør du vælge obligationer med en lavere restløbetid.

Køb under kurs 100

Når du som privat investerer for frie midler, bør du altid købe obligationer med en kurs under 100, da et eventuelt kurstab ikke kan trækkes fra i skat. Ved køb af obligationer for pensionsmidler bør man hovedsageligt fokusere på den effektive rente og restløbetiden.

Investeringsforeninger eller direkte

Ved køb af danske obligationer, kan du spare en del penge ved at købe obligationerne direkte på fondsbørsen i stedet for at købe gennem en investeringsforening. Ønsker man til at investere i udenlandske erhvervsobligationer eller statsobligationer i fjerne lande, kan det være en fordel at investere via en investeringsforening, der har bedre indblik i de lokale forhold og større mulighed for at sprede risikoen på mange forskellige papirer.

Likviditet

Overvej nøje om du har behov for at "gøre dig likvid" igen. Hvis dette er tilfældet bør du kun handle obligationer der har stor omsætning (likviditet) på børsen.


-